Tạo usb boot cứu hộ máy tính 1 click UEFI-Legacy

GIỚI THIỆU

- Đây là công cụ tạo usb boot đơn giản với khả năng boot thông thường hoặc boot ở chế độ UEFI.
- Gần như tất cả các tool như check ram, fix bad HDD, cứu dữ liệu.... đều có.
- Bản này chủ yếu rebuild lại DCL BOOT.

Tạo usb boot cứu hộ máy tính 1 click UEFI-Legacy
Tạo usb boot cứu hộ máy tính 1 click UEFI-Legacy


Một số thay đổi so với bản DLC, PhuongPV5 trước:

- Thêm Win10 PE
- Thêm Acronic True image 2016
- Sửa giao diện boot chính
- Sửa giao diện tạo usb boot
- Fix lỗi không boot được UEFI Win8Pe ở 1 số máy
- Fix lỗi bị format khi tạo boot xong
- Fix lỗi không chạy được Acronic True Image ở menu boot Legacy
- và một số thay đổi khác...
Tạo usb boot cứu hộ máy tính 1 click UEFI-Legacy

HƯỚNG DẪN

Chạy chương trình 1click usb boot phuongpv5.exe

[​IMG]
Giao diện chương trình​

Tùy chọn 1: Tự động format usb ở định dạng Fat32, sau đó tạo boot
Tùy chọn 2: Tự động format usb ở định dạng NTFS, sau đó tạo boot
Tùy chọn 3: Tạo boot không format ( không mất dữ liệu sẵn có trên USB)
Tùy chọn 4: Sửa lỗi tạo xong không boot được

DOWNLOAD: (mã MD5 ghi trên tên file)
Link Fshare Folder update liên tục và nerver die !

http://yamechanic.com/87Wh

***************************
Thông tin thêm vui lòng liên hệ PhuongPV5​
ĐĂNG BÌNH LUẬN

0 nhận xét